Privacybeleid

De SGS Groep zet zich in voor een verantwoorde omgang met en bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij hebben deze verklaring opgesteld om u duidelijke en begrijpelijke informatie te verschaffen over onze privacypraktijken wanneer u zich toegang verschaft tot onlineservices.sgs.com, zich daar registreert of er diensten koopt, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door SGS.

Wanneer in deze verklaring wordt verwezen naar "SGS", "ons" of "wij", wordt SGS Affiliate bedoeld als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, waarmee u een zakelijke relatie had, hebt of zult hebben en die uw persoonsgegevens voor dat doel mag verwerken. U kunt de lijst van SGS-filialen raadplegen door SGS Global Office Directory te bezoeken. Tevens wordt SGS Digital SA bedoeld, die deze website beheert en uw gegevens verwerkt in overeenstemming met deze verklaring.

Deze website kan links bevatten naar andere websites van SGS voor de aankoop van specifieke digitale diensten. Die websites kunnen privacyverklaringen hebben die afwijken van deze verklaring en/of aanvullende informatie bevatten. Raadpleeg de privacyverklaringen op de websites die u bezoekt om te begrijpen hoe zij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.

SGS behoudt zich het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd bij te werken door online een nieuwe versie te publiceren. Deze verklaring is opgesteld in oktober 2018.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en met welk doel

SGS verzamelt persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer:

 1. U een Account aanmaakt om te profiteren van onze diensten en online winkelervaring

Wanneer u zo'n account aanmaakt, verzamelen wij uw persoonsgegevens zoals naam; e-mailadres; wachtwoord; Land en Taalvoorkeur bepaald door de uitgebreide URL van de SGS-pagina waarop u uw account aanmaakt. Als u besloten hebt een account aan te maken met uw sociale media-account, kunnen wij de profielgegevens van de sociale media ontvangen die u verkiest met ons te delen of die wij automatisch verzamelen, zoals de gegevens van uw contactgegevens en functie. Daarnaast kunnen wij, indien u zich registreert als professional (d.w.z. zakelijke klant, leverancier en/of zakenpartner), ook de volgende aanvullende gegevens verzamelen: Bedrijfsnaam, Bedrijfsadres, Telefoonnummer van het bedrijf, Type organisatie, Functietitel/specialiteit, Klantaccountnummer. Wij gebruiken deze Persoonsgegevens om uw SGS Account aan te maken en te onderhouden en om ons in staat te stellen onze contractuele verplichtingen na te komen waarbij u partij bent.

 1. U koopt onze diensten online

Wanneer u SGS-diensten in onze online winkel koopt, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens: Factuuradres; Telefoonnummer; Factuurhistorie, die een overzicht bevat van gekochte SGS-diensten; Gegevens van gesprekken die u mogelijk voert met de afdelingen Customer Care rond uw aankoopvragen of vragen over online winkelervaring; Gegevens over uw geregistreerde dienst, zoals het type dienst, de datum van aankoop en het aankoopbewijs. Als u zich aanmeldt met uw SGS Account, worden uw aankoop- en registratiegegevens toegevoegd aan uw SGS Account. Indien u SGS producten/diensten als 'gast' aanschaft, gebruiken wij uw Aankoop- en Registratiegegevens om uw aankoop uit te voeren, maar voegen deze gegevens niet toe aan uw SGS Account. Wij gebruiken deze Persoonsgegevens om uw SGS-Rekening aan te maken en te onderhouden en om ons in staat te stellen onze contractuele verplichtingen na te komen waarbij u partij bent.

 1. Wanneer u zich aanmeldt voor marketing- en promotionele communicatie

Wanneer u zich aanmeldt voor marketing- en promotiecommunicatie, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: e-mailadres; titel, uw SGS-accountgegevens (als u die al hebt), uw interactie met SGS-pagina's, de e-mails waarop u hebt geklikt en die u hebt geopend en het bijwonen van evenementen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming om u, als geregistreerde gebruiker en klant, promotionele mededelingen te sturen - op basis van uw voorkeuren en gedrag - over SGS-diensten, evenementen en promoties met betrekking tot de diensten die u hebt aangeschaft. De ondernemingen van de SGS-groep kunnen contact met u opnemen met promotionele communicatie via e-mail, SMS en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en sociale media. Om de communicatie te kunnen afstemmen op uw voorkeuren en gedrag en u de beste, gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden, kunnen wij alle informatie in verband met uw Accountgegevens en gegevens over uw interacties met SGS analyseren en combineren. Wij gebruiken deze informatie ook om segmenten van ons publiek te creëren die laten zien in welke van onze producten en/of diensten gebruikers geïnteresseerd zijn en het succes van onze marketinginspanningen te volgen. SGS geeft u de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken via de afmeldlink onderaan elke promotionele communicatie-e-mail die u van ons ontvangt. Wanneer SGS uw persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat u uw toestemming introk. Om dit te doen, vult u ons online privacyverzoekformulier in door aan te geven dat uw verzoek betrekking heeft op een online aangekochte dienst. De promotionele communicatie die u ontvangt kan afkomstig zijn van de Affiliate met wie u een contractuele relatie had of van SGS Digital SA.

 1. Wanneer u op onze website surft

SGS verzamelt ook automatisch persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Dit kan het volgende omvatten: apparaatinformatie zoals IP-adres, verwijzende website, SGS-pagina's die uw apparaat heeft bezocht en het tijdstip waarop uw apparaat onze website heeft bezocht; internetloginformatie en -gegevens, verzameld via onze derde partijen zoals Google Analytics, die u niet specifiek identificeren; informatie verzameld door cookies. Wij gebruiken deze persoonsgegevens op basis van ons legitiem belang om onze Diensten te verbeteren en uw gebruikerservaring te verbeteren door advertenties op maat van uw interesses te sturen. Wij doen dit ook om een algemeen overzicht te hebben van de categorie van doelgroepen die geïnteresseerd zijn in welke van onze Diensten. U kunt cookies verwijderen; hoewel bepaalde cookies noodzakelijk zijn voor het bekijken van en navigeren op onze website, zullen de meeste functies nog steeds toegankelijk zijn zonder cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies of andere soortgelijke technologieën die worden gebruikt en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u onze Cookie Notice lezen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

SGS deelt en draagt uw persoonsgegevens over zoals hier beschreven en uitsluitend in overeenstemming met alle privacypraktijken en lokale privacyvereisten. Hieronder volgen de partijen met wie wij persoonsgegevens kunnen delen en waarom:

 • Aan andere ondernemingen van de SGS Groep en de ondernemingen waarin SGS een belang van meer dan 50% heeft, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan het doel waarvoor u uw persoonsgegevens hebt verstrekt en in het bijzonder indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van diensten, accountadministratie, verkoop, marketing en ondersteuning. Wij treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat met SGS gelieerde ondernemingen, ook die welke buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, bij de verwerking van persoonsgegevens ons wereldwijde beleid inzake gegevensbescherming, deze privacyverklaring en de toepasselijke lokale wetgeving naleven. Wanneer u in interactie treedt met SGS als zakelijke klant, leverancier of zakenpartner, kan SGS persoonlijke gegevens vrijgeven die beschikbaar zijn in rapporten en ander materiaal dat door u en/of uw onderneming is verstrekt in het kader van een overeenkomst met een andere zakelijke partner en/of een leverancier.

 • Incidenteel aan externe aannemers en leveranciers die bepaalde functies namens SGS uitvoeren, zoals het ophalen en afleveren van monsters, het uitvoeren van inspectieopdrachten, het verzenden van e-mail, het verwijderen van repetitieve informatie van klantenlijsten, het analyseren van gegevens en het verwerken van creditcardbetalingen, direct-marketingdiensten en cloud-hostingdiensten. Deze partijen hebben alleen toegang tot dergelijke informatie die nodig is om hun functies uit te voeren en mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van diensten aan ons.

 • SGS mag uw persoonsgegevens ook gebruiken en openbaar maken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk of gepast is om dit te doen, inclusief om (i) te voldoen aan wet- en regelgeving of aan overheids- of wettelijke verzoeken om dergelijke informatie; (ii) in het geval van een fusie, verkoop, herstructurering of overname (iii) om onze algemene voorwaarden af te dwingen; en iv) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van onze gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, u of anderen te beschermen.

Hoe persoonlijke gegevens worden beschermd

SGS volgt strikte veiligheidsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van informatie die u ons hebt verstrekt om ongeoorloofde toegang tot, verlies of vernietiging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Deze kunnen het volgende omvatten:

 • Fysieke beveiligingen, met gesloten deuren en archiefkasten, gecontroleerde toegang tot onze faciliteiten en veilige vernietiging van media die uw persoonsgegevens bevatten
 • Technologische beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van antivirus- en endpointbeschermingssoftware, en monitoring van onze systemen en datacenters om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan ons beveiligingsbeleid
 • organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals training en bewustmakingsprogramma's over beveiliging en privacy, om ervoor te zorgen dat werknemers het belang en de middelen begrijpen waarmee zij uw persoonsgegevens moeten beschermen

SGS streeft er niet naar gevoelige persoonsgegevens (ook bekend als speciale gegevenscategorieën) te verzamelen. Als we dat toch doen, zullen we de gegevens altijd verzamelen in overeenstemming met de plaatselijke vereisten inzake gegevensprivacy. Als u ons ongevraagd gevoelige persoonsgegevens verstrekt, wordt u per geval via een specifiek formulier voor uitdrukkelijke toestemming gevraagd in te stemmen met onze verwerking van dergelijke gegevens.

SGS verzamelt niet bewust persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar en vraagt daar ook niet om. Als u jonger bent dan 16 jaar, vraag dan uw ouder/voogd om toestemming voordat u persoonlijke gegevens aan SGS verstrekt, want zonder deze toestemming is het u niet toegestaan ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien wij vernemen dat wij gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, behouden wij ons het recht voor deze gegevens zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming te wissen.

SGS bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om de oorspronkelijke doeleinden waarvoor ze zijn verzameld te verwezenlijken. Houd er rekening mee dat in bepaalde gevallen een langere bewaarperiode vereist of toegestaan kan zijn door de wet of om SGS in staat te stellen haar zakelijke belangen na te streven, audits uit te voeren, onze wettelijke verplichtingen na te komen, onze overeenkomsten af te dwingen of geschillen op te lossen.

De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten: (i) Hoe lang zijn de gegevens nodig om u onze producten of diensten te leveren of om ons bedrijf uit te voeren? (ii) Heeft u een account bij ons? In dat geval bewaren wij uw gegevens zolang uw account actief is of zo lang als nodig is om de diensten aan u te leveren; (iii) Zijn wij onderworpen aan een wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichting om uw gegevens te bewaren? Voorbeelden hiervan zijn verplichte wetten voor het bewaren van gegevens in het toepasselijke rechtsgebied, overheidsbevelen om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek, of gegevens die moeten worden bewaard ten behoeve van een contract of rechtszaak.

Hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien en controleren

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat u uw recht op toegang kunt uitoefenen en dat u uw gegevens kunt beheren.

Als u zich hebt geregistreerd voor een account op onlineservices.sgs.com en/of de lokale equivalenten, kunt u direct en autonoom toegang krijgen tot uw online profiel en andere persoonlijke gegevens en de gegevens over uzelf bijwerken, wijzigen, indien wettelijk mogelijk, toevoegen of verwijderen door in te loggen op de toepasselijke website of dienst met uw accountgegevens.

Anders, en in overeenstemming met onze interne procedures, zullen wij reageren op de volgende verzoeken zoals hieronder beschreven. Alle verzoeken moeten worden ingediend via ons online privacyverzoekformulier of door schriftelijk contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte "contact met ons opnemen":

 • Toegang tot persoonlijke gegevens: u hebt het recht om op te vragen welke persoonlijke gegevens wij over u bewaren, onder voorbehoud van ons recht op identiteitsverificatie. Als u om een kopie van uw gegevens verzoekt, kunnen wij u hiervoor kosten in rekening brengen, behalve wanneer dit volgens de plaatselijke wetgeving niet is toegestaan.
 • Correctie en verwijdering: in sommige rechtsgebieden, waaronder de EU (volgens de gegevensbeschermingswetgeving voor betrokkenen in de EU), hebt u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wijzigen als deze onnauwkeurig zijn of moeten worden bijgewerkt. U kunt ook het recht hebben om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist, maar dit is niet altijd mogelijk vanwege wettelijke vereisten en andere verplichtingen om dergelijke gegevens te bewaren. Als ons wordt gevraagd uw gegevens te wissen, kunnen wij een aantal minimale gegevens over u bewaren om te kunnen aantonen dat wij aan onze verplichtingen hebben voldaan.
 • Indienen van een klacht: Eventuele klachten over onze naleving van de in deze verklaring beschreven praktijken moeten worden behandeld zoals hier beschreven. In sommige rechtsgebieden, waaronder volgens de gegevensbeschermingswetten in de EU voor klachten van personen in de EU, hebt u het recht om een formele klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Uitschrijven voor marketingcommunicatie: SGS kan u regelmatig marketingcommunicatie sturen over onze diensten, via verschillende kanalen zoals e-mail, telefoon, SMS, postmailings en sociale netwerken van derden, in overeenstemming met de relevante marketingwetgeving. Wanneer u deze communicatie ontvangt, kunt u zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van dergelijke communicatie via de afmeldlink onderaan elke promotionele communicatie-e-mail die u van ons kunt ontvangen. In dergelijke gevallen zullen wij minimale persoonlijke gegevens bewaren om op te merken dat u zich hebt uitgeschreven om te voorkomen dat wij u opnieuw contacteren. Houd er rekening mee dat zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie, u nog steeds administratieve berichten van ons kunt ontvangen, zoals technische updates voor onze producten of diensten, orderbevestigingen, meldingen over uw accountactiviteiten en andere belangrijke mededelingen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Als u vragen of zorgen hebt over uw privacy, kunt u ons schrijven