Skip to product information
1 of 1

ADR-IATA Awareness training via E-learning

ADR-IATA Awareness training via E-learning

Regular price €78,00 EUR
Regular price Sale price €78,00 EUR
Sale Sold out

Om het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen te waarborgen zijn wettelijke opleidings­verplichtingen vastgelegd. De ADR-IATA Awareness training biedt inzicht in de gevaren, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en door de lucht.

 

Met deze training wordt voldaan aan de opleidingsplicht zoals beschreven in hoofdstuk 1.3 & 1.10 ADR. Deze e-learning is tevens een IATA bewustwordingstraining voor het luchtvervoer (volgens IATA DGR 1.5 en CBTA Awareness (basisniveau)). De training is in de Nederlandse en Engelse taal beschikbaar en behandelt de volgende onderwerpen:

  • Toepassingsgebied;
  • Classificatie;
  • Herkennen van gevaarlijke stoffen;
  • Algemene verpakkingseisen;
  • Algemene eisen voor etiketten en kenmerken;
  • Algemene eisen voor documenten;
  • Vrijstellingen;
  • Beveiligings- en veiligheidsmaatregelen. 

Deze online training wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat komt een certificaat beschikbaar. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van twee jaar.

    View full details